Skład Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI Tarnowskie Góry

Przewodnicząca – Irena Nowak
                                                                            Wice-przewodnicząca – Janina Gach                                                                      
   Wice-przewodniczący - Hubert Franke
Sekretarz – Henryka Krzyżaniak
Skarbnik – Magdalena Łaszcz